Search
Close this search box.

Kilpailukausi 2023–2024

Tämä dokumentti on Suomen Dartsliitto Ry:n (myöhemmin SDL, Dartsliitto tai liitto) kevätkokouksen hyväksymä kilpailukausidokumentti kaudelle 1.7.2023-30.6.2024

Kilpailulisenssit

Dartsliiton jäseniä ovat dartskerhot (seurat). Kerhot voivat ostaa jäsenilleen liiton kilpailulisenssejä, jotka oikeuttavat osallistumaan liiton alaisiin kilpailuihin. Kaikissa liiton alaisissa kilpailuissa vaaditaan jokin voimassa oleva kilpailulisenssi. 

Kilpailulisenssi on kerhokohtainen eli kerhon vaihtuessa on myös hankittava uusi lisenssi.

Lisenssityypit 

 • Kausilisenssi (22-49 vuotiaat) 
 • JUN18-lisenssi (alle 18 vuotiaat) 
 • JUN21-lisenssi (19-21 vuotiaat) 
 • SEN50-lisenssi (50-59 vuotiaat) 
 • SEN60-lisenssi (yli 60 vuotiaat)

  Kaikki lisenssit ovat keskenään samanarvoisia vain ikäkausi erottaa ne toisistaan.

  Lisäksi:
  Ensilisenssi (henkilöille, joilla ei ole aiemmin ollut lisenssiä, ikä ratkaisee lisenssityypin)
  Kertalisenssi (voimassa yhden kisan ajan)
  eDarts-lisenssi (vain elektronista dartsia harrastavalle)  

Kotimainen kilpailutoiminta

Kilpailukalenteri

Liiton nettisivuilla osoitteessa www.darts.fi julkaistaan kilpailukalenteria, josta ilmenee päivämäärä, kisan pitopaikka, yhteyshenkilö, sarjat ja kisailmoitus.

Jotta kisa näkyisi kalenterissa, täytyy siitä tehdä kilpailuilmoitus liiton toimistoon. Liiton järjestämän (esim. SM, Suomen Cup) tai liiton alaisen isomman rankingkisan kanssa samalle päivälle ei kilpailukalenteriin laiteta muita kilpailuja.

Kalenteriin tuleva ilmoitus kilpailusta maksaa aina 15 €/kpl. Linkitettävä ilmoitus tulee toimittaa liittoon valmiina pdf – formaatissa hyvissä ajoin ennen kisapäivää. 

Kilpailuilmoituksessa tulee olla vähintään seuraavat asiat:

 1.  kilpailun nimi
 2. kilpailun päivämäärä(t) ja heittopaikka osoitteineen
 3. sarjat
 4. palkinnot
 5. yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköposti
 6. järjestävä kerho
 7. muut erityisehdot

Viikkokilpailut ja -pisteet 

Kerhotoiminnan peruskilpailuja ovat viikkokilpailut, joita kerhot järjestävät omissa pelipaikoissaan. Viikkokilpailut ovat avoimia kaikille pelaajille eli myös liiton ulkopuolisille. Viikkokilpailuista voidaan jakaa viikkopisteitä, jotka ovat osa valtakunnallista rankinglistaa. Viikkopisteiden jakaminen on vapaaehtoista.

Kaikista valtakunnallisesti rankkaamattomista kilpailuista voidaan jakaa viikkopisteitä. 

Liiton ulkopuolinen pelaaja ei voi saada viikkopisteitä, vaan pisteet siirtyvät tulosluettelossa seuraavalle, liittoon kuuluvalle pelaajalle.

Jos viikkokilpailussa on useampi kuin yksi sarja, viikkopisteitä jaetaan vain yhdestä sarjasta/heittäjä. Sarjan, josta pisteet ottaa, heittäjä saa itse valita. Avoimeen sarjaan osallistuvan naisheittäjän pisteet menevät naisten listalle.

Jokainen jaettu viikkopiste maksaa seitsemäntoista (17) senttiä ja aina kymmenestä (10) viikkopisteestä saa yhden (1) rankingpisteen. Viikkopisteet  ilmoitetaan ja tilitetään pelikuukautta seuraavan kuun 15. päivään mennessä jonkin liiton määräämän palvelun kautta, poikkeuksena joulukuun pisteet, jotka on hoidettava tammikuun 5. päivään mennessä. Myöhässä saapuvista pisteistä peritään 10 € sakkomaksu.

Myöhässä pisteensä lähettänyt kerho on velvollinen korvaamaan mahdolliset taloudelliset vahingot kärsineille pelaajille, mikäli lopulliset viikkopiste – tai rankinglistat on jo julkaistu palkintoja varten. 

Viikkopisteitä jaetaan sarjoittain osallistujamäärän mukaan seuraavasti:
Toisessa sarakkeessa vasemmalta näkyy kisan osallistujamäärät ja ylärivillä pelaajan sijoitus. Kaikille liittoon kuuluville jaetaan samat pisteet sukupuoleen katsomatta 

 

Viikkopistefinaali

Viikkopistefinaali pelataan vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Viikkopistefinaaliin pääsee seuraavasti (Pelaajavaihdot eivät ole mahdollisia):

32 vuoden aikana eniten viikkopisteitä kerännyttä pelaajaa sukupuolesta riippumatta

Lisäksi: 
Kerhoilta, jotka maksavat pisteitä vuodessa 12 kk, kerhon kolme viikkopistelistan parasta 32 ulkopuolelta
Kerhoilta, jotka maksavat pisteitä vuodessa 8–11 kk, kerhon kaksi viikkopistelistan parasta 32 ulkopuolelta
Kerhoilta, jotka maksavat pisteitä vuodessa 4–7 kk, kerhon paras viikkopistelistan 32 ulkopuolelta

Palkinnot:
Finaali: 1. 480 € 2. 240 € 3.–4. 120 € 5.–8. 60 € 9.–16. 30 €
Finaalin paras nainen: 60 € (samalla sijalla olevat saavat kaikki saman palkinnon) 

Viikkopistelista

Eniten pisteitä keränneet henkilöt palkitaan vuoden päätteeksi seuraavasti:

Viikkopistelista: 1. 400 €, 2. 200 €, 3. 150 €, 4. 100 €, 5. 50 €
Naiset: 1.120 €, 2. 60 €
Parhaat kerhot: 1. 150 € 2. 100 € (eniten pelaajia edellisen vuoden aikana)

Ranking kilpailut

Viikko- ja muiden kilpailuiden lisäksi kerhot järjestävät kahden tasoisia rankingkilpailuja.

Perinteiset valtakunnalliset, koko viikonlopun ajan kestävät ja useita eri sarjoja käsittävät rankingkilpailut sekä pienet rankingkilpailut eli kilpailut, joissa on vähintään avoin ja/tai naisten singelisarjat.

Valtakunnalliset rankingkisat

Rankingkisaa haetaan ao. ohjeen mukaan liiton hallitukselta. Varsinaista viikonlopun kestävää ranking -kilpailua (6 kpl/kausi) voi hakea koska tahansa ja hallitus jakaa kisoja hakemuksien ja kilpailuvaliokunnan esitysten mukaan.

Hakemus tulee lähettää liittohallitukselle. Tavoitteena on saada nämä kisat kilpailukalenteriin viimeistään 6 kuukautta ennen kisaa. Näitä kisoja kirjataan kalenteriin vain yksi per viikonloppu. Ehdotukset kisapäivämääriksi löytyvät kilpailukalenterista. Hakija voi myös itse ehdottaa vaihtoehtoista päivämäärää.

Perusajatuksena valtakunnallisten rankingkisojen myöntämisessä on kokemus kilpailujen järjestämisessä, alueellinen jakautuma, kisapaikan ominaisuudet kisan järjestämiselle ja lupaehtojen sekä liittohallituksen määräysten noudattaminen.

Olennaisia asioita ovat ainakin seuraavat ja kisajärjestäjän on näihin sitouduttava:

 1. Pakolliset järjestettävät sarjat ovat AS-501 ja NS-501 ja Juniorit, muut sarjat järjestäjä voi halutessaan jättää pelaamatta.
 2. Pakollisia rankattavia sarjoja ovat vain AS-501-PRO:t ja NS-501-PRO:t, muiden sarjojen kohdalla rankkauksen päättää järjestäjä itse
 3. Avoin 501 -sarja on kaikille avoin ja B-sarjasta rajataan kisaa edeltävän maanantain netissä (www.darts.fi) klo 23:00 olevan rankinglistan mukaan 64 parasta avoimensarjan- ja 16 parasta naistensarjan pelaajaa. 
 4. Lauantain AS Pro sarjan 1. palkinto oltava minimissään 600 €, lisäksi kaikille 16 parhaan joukossa oleville on jaettava palkinnot.  
 5. 501-sarjojen palkinnot ilmoitetaan kiinteinä palkintosummina (€). Vain krikettisarjoissa voidaan palkinnot ilmoittaa vaihtoehtoisesti prosentteina.
 6. Rankattavat 501 sarjat tulee aikatauluttaa.
 7. Kisailu.net ohjelman käyttö ja tablettikirjaus on pakollinen. Ilmoittautuminen kisailu.net kautta.
 8. Kaikkiin sarjoihin on sitova ennakkoilmoittautuminen ja -maksu. Poikkeuksena sunnuntain parikilpailut.
 9. Kilpailun järjestäjä lähettää kilpailuraportin kisoista liittoon 30 vrk sisällä kilpailujen järjestämisestä.
 10. Kilpailun järjestäjä tekee palautekyselyn osallistujille viimeistään 7 vrk kuluessa
Muuta huomioitavaa
 1. Liitto voi rankata yksittäisiä kilpailusarjoja anomuksesta.
 2. Kerho voi hakea ja saada kisan myös pelkillä B-kisa oikeuksilla. Tällainen kisa voidaan järjestää esim. pentathlonin kanssa samaan aikaan.
 3. Järjestäjä voi singelisarjojen lisäksi peluuttaa itse valitsemansa kilpailut, myös ranking -kilpailua edeltävänä tai seuraavana päivänä.
 4. Valtakunnallisen rankingkilpailun B-sarjan voittajat eivät enää voi osallistua B-sarjaan saman kilpailukauden aikana. Poikkeuksena B-SM kilpailu, jos muut kriteerit sen mahdollistavat.
 5. Ilmoittautumisen voi perua ilman seurauksia ilmoittautumisen päättymiseen asti tai sen jälkeen sellaista lääkärintodistusta vastaan, jonka perusteella pelaaminen on mahdotonta
 6. Palkinnot haetaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla.  
Hakemus:

Rankingkisan hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä seuraavat asiat

 1. Kisan järjestäjä 
 2. Kisan nimi 
 3. Pelipaikka ja -aika vaihtoehtoineen 
 4. Kisan vastuuvetäjät 
 5. Suunnitelma peliaikataulusta 
 6. Tiedot kisapaikasta yleensä; hotellihinnat, kuulutus, taulumäärä, yms. kisaan oleellisesti vaikuttavat
  asiat. 
 7. Ranking-sarjojen kiinteät palkintosummat ja muiden sarjojen palkinnot 
 8. Erityiset kilpailuehdot  

Rankingkilpailuille varataan pelipäivät kilpailukalenteriin ja rankingjärjestäjän valinnan jälkeen kisatiedot vahvistetaan kilpailukalenterissa.
Kilpailujen järjestäjille on laadittu erillinen dokumentti ohjeista

Pienet rankingkisat eli kisat, joista jaetaan SDL:n pieniä rankingpisteitä

Pienet rankingkisat ovat avoimia kaikille pelaajille eli myös liiton ulkopuolisille. Ilman lisenssiä pelaava ei voi saada rankingpisteitä.

Pienen rankingkisan järjestämisen vaatimukset:
 1. Kisassa tulee järjestää vähintään yksi kaikille avoin sarja. Jos järjestetään myös naisten sarja erikseen, niin siitä jaetaan omat rankingpisteensä. Kahdesta eri sarjasta samana päivänä ei voi saada pisteitä. 
 2. Kisasta julkaistaan kisailmoitus liiton kilpailukalenterissa (15 €) 
 3. Kisan tulokset osallistujamäärineen ilmoitetaan välittömästi kisan päätyttyä eteenpäin liigasihteerille ja/tai toimistolle. 
 4. Kisapaikan tulee täyttää yleisten kilpailusääntöjen vaatimukset.
Pienet rankingkisat haetaan piirien hallituksilta.

 PIIRIT
Kilpailuja voi järjestää viisi (5) kpl/kilpailukausi/piiri. Kilpailuhakemukset käsitellään ja myönnetään piirihallitusten toimesta samoin kuin piirinmestaruuskilpailutkin.

Hakuprosessin päättävät piirit itse ja toimittavat toimintaohjeet kerhoille.

 Piireillä on ilmoitusvelvollisuus ko. kisoista liittoon. Piiri ilmoittaa liittoon sähköpostilla mitkä kisat piiri hyväksyy ko. pieniksi rankingkisoiksi. Joko kaikki tai vaikka yksi kerrallaan, jos se sopii paremmin. Kisasta ei saa pieniä pisteitä, jollei piirin hyväksyntää ole tullut liiton toimistolle.

SEURAT
Ehdotukset kisapäivämääriksi löytyvät kilpailukalenterista. Hakija voi myös itse ehdottaa vaihtoehtoista päivämäärää.

Pienen rankingkisan saa järjestettäväkseen, kun piiri on vahvistanut kisanhakijalle hyväksymisen. Kisailmoitus julkaistaan liiton kilpailukalenterissa, tämän dokumentin kilpailukalenteria käsittelevässä osassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Pienten rankingkisojen lisäksi seurat voivat järjestää muita kisoja, joista voivat halutessaan jakaa viikkopisteitä. Joillakin piireillä saattaa olla myös omia pisteitä jaossa, joiden haut ja muut säännöt piiri määrittää itse.  

Rankinglistat ja -pisteet

Liiton viralliset rankinglistat, miehet, naiset, juniorit ja seniorit, löytyvät liiton nettisivuilta. Pisteitä kertyy kaikista henkilökohtaisista valtakunnallisista rankingkilpailuista ja pienistä rankingkilpailuista tietyin ehdoin (katso ao. kohta) sekä viikkopisteistä. Pisteitä saa listalle myös SM-liigan voitetuista peleistä.

Ulkomaalainen pelaaja saa rankingpisteitä liiton listalle vain, jos edustaa Suomea tai jotakin Suomen Dartsliiton jäsenseuraa.

Rankingpisteitä jaetaan -kilpailukausitiedote rankingpisteet- liitteen mukaisesti.

Valtakunnallisissa rankingkisoissa pisteitä voi saada mm. 501 A- ja B-, kriketti- ja tasoituskilpailuista.
Seniori- ja juniorisarjojen pisteet menevät omille rankinglistoilleen.

Piirien myöntämistä pienistä rankingkisoista jaetaan pisteitä pelkistä singelisarjoista, avoimesta sekä naisten sarjasta, jos naisten sarja järjestetään erikseen.

”Päänahkapisteitä” jaetaan vain valtakunnallisissa rankingkisoissa PRO-sarjoista, kun rankkaamaton pelaaja voittaa rankatun pelaajan.

Palkinnot:
Miesten ja naisten rankinglistan kolme parasta pelaajaa palkitaan vuosittain. Hallitus päättää palkinnot kunakin vuonna erikseen.

Vuoden 2022 rankinglista aloittaa kahden (2) vuoden rankinglistan.

Rankkaus

Kussakin rankattavassa sarjassa rankataan kaavion koko jaettuna 16:lla mukainen määrä pelaajia,

128 kaaviossa rankataan 8 (16 lohkoa)
64 kaaviossa rankataan 4 (8 lohkoa)
32 kaaviossa rankataan 2(4 lohkoa)

Samanlaisen kilpailun toistuessa seuraavana päivänä (esim. rankingkisaviikonloppuina sunnuntain prosarjat) rankkaus edellisen päivän tulosten esimerkkitapauksessa lauantain pro-sarjan) perusteella.

Sunnuntain rankkaus lauantain pro-sarjan eli ns. pääkilpailun mukaan. Sunnuntaina rankataan 4 ja taulunumerointi käännetään. (Esim. jos ykköseksi rankattu heitti lauantaina taululla 1, hän heittää sunnuntaina taululla 16).

SM-Liiga

Kaudella 2022–2023 pelataan avoimessa sarjassa mestaruussarja, 1-divisioona 2-divisioona ja 3- divisioona, naistensarjassa mestaruussarja ja 1-divisioona.

Liigan pelipäivät ovat kilpailukalenterissa ja liigan otteluohjelmissa. Finaalien (Playoff) pelimuodosta päätetään ennen vuoden vaihdetta.

Ilmoittautuminen:
Liigaan ilmoittautuminen tapahtuu liiton valitseman sovelluksen kautta erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Osallistumismaksut:
Vahvistetaan aina liigakauden alkamisvuoden budjetissa ja niistä päättää edellinen syyskokous.

Palkinnot:
Avoin mestaruussarja
Runkosarja 1) 1.500 € 2) 1.200 € 3) 1.000 € 4) 900 € 5) 800 € 6) 800 €
Finaalit 1) 2.000 € 2) 1.000 € 3–4) 500 €

1 divisioonan runkosarjan voittaja 1) 250 €/ lohkovoittaja

Avoin mestaruussarja / 1-div karsinnoissa 1) 400 € 2) 300 € 3–4) 200 €

2- ja 3 divisioonan runkosarjassa 1) 200 € /lohkovoittaja

Naiset mestaruussarja
Runkosarja 1) 1.000 € 2) 800 € 3) 600 € 4) 500 € 5) 400 € 6) 400 €
Finaalit 1) 1000 € 2) 500 € 3–4) 250 €

1 divisioonan runkosarja lohkovoittaja 1) 200 €

Mestaruussarja / 1-div karsinnoissa 1) 250 € 2) 190 € 3–4) 100 €

Tehotilaston parhaat
Avoin mestaruussarja 1) 600 € 2) 400 € 3) 300 € 4) 150 € 5) 100 €

 1-divisioona 1) 200 € 2) 100 €

 2 ja 3-divisioona 1) 100 € 2) 50 €

 Naiset mestaruussarja 1) 300 € 2) 200 € 3) 100 €

 Naiset 1-divisioona 1)100 € 2) 50 €

 Lisäksi kierroskohtaiset mestaruussarjoissa: 75 €/avoin ja 35 €/naiset, kunkin kierroksen tehopelaajille.

Suomenmestaruudet

Liitto järjestää kausittain SM-kilpailuja. Kunakin vuonna pelattavat sarjat päättää liittohallitus ja kisasarjat ilmenevät kilpailukalenterin kisailmoituksista. Liitto järjestää kisat joko omalla organisaatiolla tai antaa kisat jonkin kerhon järjestettäväksi.

Mahdollisia sarjoja ovat:  

 • SM-A 501 singelit 
 • Avoimet 501 parit (kerhosidonnaisuus) 
 • Sekaparit ja sekajoukkue (kerhosidonnaisuus) 
 • Kolmen hengen joukkuekisa (kerhosidonnaisuus) 
 • Seniorit 50v ja 60v sekä seniorinaiset 50v 
 • Juniorit 18v ja 21v 
 • 301 tupla-avauksella 
 • B-mestaruudet (liittohallitus päättää sarjat vuosittain) 
 • C-mestaruus 
 • Krikettimestaruudet 
 • Tasoitussingeli- ja -parimestaruudet 
 • Elektronisen dartsin mestaruudet
Liittohallitus voi lisätä sarjoja kilpailuvaliokunnan esityksestä.

Joukkue- ja parikilpailuissa pelaajilla tulee olla yhtenäinen peliasu.

Seniorimestaruuksiin osallistumisoikeus on pelaajilla, jotka täyttävät ko. vuonna vähintään 50- tai 60 vuotta.

Juniorimestaruuksiin voi osallistua pelaaja, joka on täyttänyt ko. vuonna korkeintaan 18- tai 21 vuotta.

B-kisan osallistumisoikeus on kaikilla niillä pelaajilla, jotka eivät ole rankinglistalla miehissä 64 ja naisissa 16 parhaan joukossa. Myös valtakunnallisen rankingkisan B-sarjan voittajat, jotka eivät enää voi osallistua Bsarjaan saman kilpailukauden aikana voivat osallistua B-SM kilpailuun, jos muut kriteerit sen
mahdollistavat.

C-kisaan saavat osallistua kaikki ne pelaajat, joiden keskiarvo on alle 15,00 pistettä / tikka ja jotka eivät ole rankinglistalla 100 parhaan miehen ja 25 parhaan naisen joukossa

Suomen Cup

Joukkuekilpailu (Avoin sekä naisten sarja) Suomen Cup järjestetään vuosittain hallituksen päättämänä ajankohtana. Tarkemmat tiedot löydät kilpailukalenterista. Avoimen sarjan joukkue muodostuu kuudesta (6) pelaajasta, jotka pelaavat 3-hengen joukkuekisan, parikilpailun ja henkilökohtaisen sarjan. Naisten joukkue on kolmehenkinen. Naiset pelaavat joukkuekisan, sovelletun parikisan ja henkilökohtaisen sarjan. 

Lauantaina pelataan joukkue- ja parikisat ja sunnuntaina henkilökohtaiset sarjat sekä finaalipelit.

Osallistumismaksut ja palkinnot päättää liittohallitus kilpailuvaliokunnan esityksestä vuosittain. 

Finnish open & Finnish Masters

Finnish Openin & Masters järjestetään toukokuussa. Finnish Open on Dartsliiton kauden kansainvälinen päätapahtuma. Kisa on WDF:n rankingkilpailu.
Finnish Openin pääsarjoina ovat miesten ja naisten 501 singelisarjat lauantaina ja Finnish Mastersin pääsarjoina miesten ja naisten 501 singelit sunnuntaina. Lisäksi pyritään järjestämään miesten ja naisten parikisat sekä juniori ja seniorisarjat. 

Kilpailuvaliokunta voi valita näiden lisäksi pelit tervetuliaiskisaan ja täydentämään lauantain kisapäivää.

Piirien mestaruudet

Syksyisin järjestetään piirien singeli – ja parimestaruudet. Piirien mestaruudet ovat avoimet kaikille piirin lisenssinhaltijoille. Piirien kilpailuissa saa lisenssitön pelaaja pelata kertalisenssillä. Kerhoa ei saa vaihtaa kuin varsinaisen lisenssin maksamalla. Kisatiedot piireittäin löytyvät kilpailukalenterista ja rankingpisteet löytyvät Kilpailukausi 2023-2024 pisteet- dokumentista.  

Finnish Pentathlon

Kutsukilpailu, jonka voittajalla on mahdollisuus edustaa Suomea kesä-heinäkuussa Englannissa pelattavassa kisassa. Kilpailun ajankohta on kevätkaudella ja tarkemmat tiedot löytyvät kilpailukalenterista. SDL:n hallituksella on määräysvalta kisan järjestäjästä. 

Elektroninen darts

Liitto järjestää omia eDartsin SM- ja rankingkisoja. Lisäksi muutamia viikkokisoja järjestetään kerhojen toimesta. Näille kisoille ylläpidetään omia listojaan pienimuotoisesti. Osallistumisoikeus joko eDartsin lisenssillä tai täydellä SDL-lisenssillä.  

Palkintojen maksaminen

Rahapalkinnot haetaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Pelaajan on haettava palkintonsa 30 vrk kilpailun päättymisestä ko. kisan järjestäjän palkinnonmaksulomakkeella. Liiton palkinnot haetaan liiton määräämällä palkinnonmaksulomakkeella. Yli 100 € palkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin. 

Ulkomainen kilpailutoiminta

World / Europe cup

World Cup on maajoukkueitten välinen MM-kisa, joka järjestetään aina parittomina vuosina. Parillisina vuosina pelataan Europe Cup, joka on maajoukkueitten välinen EM-kisa. Kauden 2023 aikana pelataan World Cup Tanskassa.

World Masters

World Masters on yksi lajin perinteisimmistä suurturnauksista ja se heitetään WDF:n ilmoittamana ajankohtana. Maailmanlistan kärkipelaajien ja eri rankingkilpailujen voittajien lisäksi mukaan pääsee kustakin WDF:n jäsenmaasta neljä miespelaajaa ja yksi naispelaaja sekä yksi tyttö – ja poikapelaaja.
Suomesta kisaan lähtee todennäköisesti 9–12 pelaajaa. Suomen kisapaikat jaetaan WDF-rankattujen kisavoittajien ja SM-A voittajien lisäksi liittohallituksen erillisen ohjeen mukaan. Lähetettävien pelaajien tulee olla pelikelpoisia WDF:n sääntöjen mukaan.

World Championships

WDF:n järjestämä mm-kilpailut pelataan 2.-10.12.2023. Kilpailuun voi päästä menestymällä WDF:n alaisissa open kisoissa sekä erilaisten maanosa listojen kautta.

PDC World Championships

Dartsin ammattilaisjärjestön PDC:n mestaruuskisa pelataan joulun tienoilla Lontoossa. Kisaan voi pohjoismaista päästä pelaamalla ja menestymällä PDC:n Nordic & Baltic Tourilla, Players Champion listan tai PDC:n päälistan kautta.

Nordic Cup

Pohjoismaiset mestaruuskilpailut pelataan sovelletuilla World Cupin säännöillä mutta kaksinkertaisilla miehityksillä ja nykyisin, joka toinen vuosi keväällä. Kisat alkoivat 1980 Kööpenhaminasta ja Suomelle kisaisännyys on langennut viidesti: 1981 (Espoo), 1985 (Turku), 1989 (Helsinki), 1993 (Helsinki), 2000 (Helsinki), 2008 (Vääksy) ja 2018 Helsingissä.

Elektronisen dartsin EM-Kilpailut

Tulevana kilpailukautena osallistutaan EDU:n järjestämiin EM- kilpailuihin.

Maaottelut

Kaudelle 2023–2024 suunnitellaan maaotteluita mahdollisuuksien mukaan. Suomi on kohdannut historian aikana Ruotsin, Tanskan, Belgian, Norjan, Unkarin, Englannin ja Hollannin. Myös nuoret ovat kohdanneet kerran Ruotsin (v.2005)

Ulkomaiset Ranking-kisat

Pelaajat kiertävät vaihtelevasti ulkomaisia ranking -kisoja oma-aloitteisesti. 

Osa pelaajista kiertää PDC:n Baltic& Nordic PRO Tour -kisoja. Suomen osakilpailuista saa rankingpisteet liiton rankinglistalle Kilpailukausitiedote 2023–2024 pisteet-liitteen mukaisesti.

Europe Cup Youth

Kisa pelataan 5-8.7.2023 Itävallassa. Kilpailuun on lähdössä joukkue Suomesta

Paradarts

Paradarts yhteistyötä kehiteltiin paralympiakomitean kanssa ja se tulee mukaan lajiperheeseen.

Paradarts (WDDA) MM- kisat lokakuussa Saksassa ja Euro Tour alkaa toukokuussa. BDDA on WDF alainen.

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta