Search
Close this search box.

Kriisiviestintäohjeistus

Kriisiviestintä

Poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten mahdollisessa dopingrikkomuksessa tai muissa poikkeuksellisen suuren mediahuomion saavissa kriisitilanteissa SDL:n viestinnän vastuuhenkilö on puheenjohtaja. Häneen otetaan yhteyttä kriisitilanteessa tai sen uhatessa.

Viestinnän kriisiryhmän muodostavat puheenjohtaja, kilpailusihteeri ja liittohallitus. Dopingtapauksissa mahdollisesti myös maajoukkueen johtaja. He päättävät, miten kriisiin reagoidaan ja toteuttavat viestinnän.

Kriisitilanteissa asioita kommentoi vain ja ainoastaan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kukaan muu ei kommentoi kriisiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille tahoille, jotta vältytään virheellisiltä tiedoilta ja huhupuheilta. Tieto kommentoijasta on kerrottava liittohallitukselle.

Kriisiviestinnän pääperiaatteet

Kriisiviestinnässä tulee huomioida, että toimitaan nopeasti, avoimesti ja rehellisesti.

Asiaa on turha paisutella, mutta tosiasiat tulee esittää. Tiedotteessa tai tiedotustilaisuudessa tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä?
• Missä?

• Milloin?
• Miten?
• Mitkä ovat seuraukset?
Mahdollisten kriisitilanteiden ennakoinnilla ja hyvällä kriisiviestinnän suunnittelulla säästetään aikaa ja vältytään turhilta erehdyksiltä.

Kriisiviestinnän toimet

1. Sulje ovet

2. Hätätiedote tarvittaessa

3. Tiedote tai tiedotustilaisuus

Kun lopullinen päätös dopingrikkomuksen seuraamuksesta on tehty, liitto julkistaa asian. Tiedottamisen ajankohdasta, tavasta ja muista yksityiskohdista päättävät puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan muodostama kriisiryhmä. Ennen tiedotteen lähettämistä tai tiedotustilaisuutta asiasta informoidaan liittohallitusta, liiton koordinaattoreita ja muita vastuuhenkilöitä, mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä.

Mahdollisten dopingrikkomusten yhteydessä viestinnässä on otettava huomioon yksilön oikeusturvanäkö- kohdat. Tiedot käsiteltävästä dopingtapauksesta ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä siihen asti, kunnes tapaus on varmistunut dopingrikkomukseksi ja päätös määrättävästä seuraamuksesta on tehty. Ennen tätä vain asianomainen urheilija voi julkistaa asian.

Kun tieto mahdollisesta dopingrikkomuksesta on saatu, puheenjohtaja kutsuu kriisiryhmän sopimaan viestinnän toimenpiteistä. Asiasta ei tiedoteta eikä kommentoida mitään sisäisesti tai ulkoisesti. Mitä harvempi tietää asiasta, sitä paremmin siitä viestiminen onnistuu jatkossa.

Jos ulkopuolisilla on jostain syystä jo tieto dopingepäilystä, voidaan julkaista ”hätätiedote” yksilönsuojan turvaamiseksi ja jotta saadaan aikaa selvittää faktat ja tilanne. Tiedotteessa kerrotaan tiedotustilaisuuden aika ja paikka, mikäli mahdollista. Tiedottamisen koordinoimisessa tehdään yhteistyötä SUEKin ja dopingrikkomuksesta epäiltävän kanssa.

Suomen Dartsliitto ry. Kriisiviestintäohjeistus 30.3.20

Jos urheilijan taso tai muut seikat niin vaativat, järjestetään tiedotustilaisuus, johon asianosaiset velvoitetaan saapumaan. Paikalla on myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai molemmat sekä mahdollisuuksien mukaan SUEKin asiantuntija. Tiedotustilaisuuteen kutsutaan lyhyellä tiedotteella ja tilaisuus pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti. Tiedotustilaisuudessa jaetaan virallinen tiedote, joka käännetään mahdollisimman nopeasti myös englanniksi kansainväliseen käyttöön.

Asiaa voivat tarvittaessa kommentoida ulkopuolisille SDL:n taholta ainoastaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

4. Antidopingpykälät sopimuksissa

5. Ohjelman seuranta ja arviointi

6. Yhteenveto toimenpiteistä

SDL tekee kaikkien valmennusryhmiensä urheilijoiden kanssa sopimukset, joiden yhtenä pykälänä on sitoutuminen noudattamaan WADA:n ja Suomen antidopingsäännöstöjä, lajikohtaista Kansainvälisen Dartsliiton (WDF) säännöstöä sekä olympialaisiin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja paralympialaisiin liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) säännöstöjä. Vastaavanlainen sopimus tehdään myös kaikkien liiton valmennusryhmien vastuuhenkilöiden kanssa.

Kaikkiin liiton solmimiin yhteistyösopimuksiin sisällytetään antidopingpykälä yhteistyökumppanin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

SDL:n antidopingohjelman toteutumisesta ja sen päivittämisestä vastaa puheenjohtaja, maajoukkueiden valitsijat ja kilpailusihteeri. Liittohallitus hyväksyy antidopingohjelman ja arvioi vuosittain sen toteutumista. Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan antidopingohjelman toteuttaminen kullakin tasolla.

Ohjelman puitteissa tehdyt toimenpiteet kirjataan liiton toimintakertomukseen. ______________________________________

Tämä antidopingohjelma julkaistaan SDL:n ja SUEK:n internetsivuilla.

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta