Search
Close this search box.

Suomen Dartsliiton kurinpitosäännöt

Yleistä 

Nämä säännöt koskevat kaikkia Suomen Dartsliiton (SDL) jäsenseurojen järjestämiä darts-kilpailuja, mukaan lukien elektroninen darts (eDarts), sekä kilpailuja, jotka joku muu taho järjestää Suomen Dartsliiton nimissä tai liiton kanssa muutoin yhteistyössä. 

Kaikkien toimitsijoiden, pelaajien ja joukkueiden sekä muutoin kilpailupaikalla olevien liiton lisenssipelaajien tulee noudattaa näitä sääntöjä, yleisiä kilpailusääntöjä ja eri kilpailujen omissa kirjallisissa säännöissä mainittuja poikkeuksia ja lisäyksiä.  

Tarkoitus ei ole päästä rankaisemaan vaan korostaa pelaajien vastuuta lajistamme pitämällä huolta omasta käytöksestämme niin kisapaikalla kuin sen ulkopuolella.  

Kilpailun järjestäjän vastuut ja velvollisuudet 

Kaikissa SDL:n sekä sen jäsenkerhojen tai lisenssipelaajien järjestämissä kilpailuissa tulee kisajärjestäjän ohjata ja valvoa pelaajien ja katsojien käyttäytymistä.  

Kilpailuun tulee aina nimetä kilpailujohtaja, joka viime kädessä vastaa kilpailun kulusta. Kilpailujohtaja ei välttämättä osallistu kisan vetämiseen, vaan hänellä voi olla sitä varten kilpailupäällikkö. Kilpailujohtaja on kisapaikalla ylintä päätösvaltaa käyttävä taho.  

Liiton hallituksen jäsenet, liiton pj tai kilpailusihteeri eivät voi kisapaikalla kumota johtajan määräyksiä. Jos esimerkiksi liiton puheenjohtaja on kilpailuorganisaatiossa, hän ei välttämättä ole kilpailujohtaja. Kilpailupaikalla ei nimetty kilpailujohtaja voi pyytää liiton puheenjohtajaa tekemään päätöksiä. Konsultoida voi ja pitääkin, jos on tulkintaa päätöksen pohjalla. 

Kilpailuorganisaation tulee puuttua häiriötilanteisiin viipymättä. Jos jäljempänä esitettävät huomautuskriteerit täyttyvät, on pelaajaa tai katsojaa huomautettava. Jos käyttäytyminen ei huomautuksesta huolimatta ole sääntöjen edellyttämällä tasolla, tulee kisajärjestäjän sulkea pelaaja pois kilpailusta sekä mahdollisesti pyytää pelaajaa tai katsojaa poistumaan pelialueelta. 

Kisajärjestäjän tulee aina raportoida poikkeuksellisesta käyttäytymisestä liiton kilpailusihteerille ja/tai liittohallitukselle. Näiden tehtävänä on päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.  

SDL:n lisenssipelaaja tai lisenssipelaajaksi pyrkivä on velvollinen noudattamaan SDL:n sääntöjä ja käyttäytymisetikettiä myös SDL:n ulkopuolisissa dartskilpailuissa niin koti- kun ulkomailla. 

 1. Rangaistukset ja rangaistuskriteerit 
 1. Kategoria 1: Hyvin lievä rikkomus  

Puhuttelu, huomautus.  

Jos pelaajan käytös aiheuttaa toistuvaa huomauttelua (ohjearvona on 3x saman kauden sisään), annetaan seuraavan kategorian varoitus. Huomautuksen voi antaa kilpailun järjestäjä, liittohallitus, liittohallituksen puheenjohtaja.   

Tähän johtavat rikkeet esim.: 

 • Kiroilu ja sadattelu heittotilanteessa tai pelin jälkeen, yliäänekäs kannustaminen tai vastaava äänenkäyttö heittoalueella (desibelimittareita ei ole käytössä, korvakuulolla edetään ja johtajan korvat ovat lopullinen mittari) 
 • Kättelyn ”vitkuttelu” tai kättelemättä jättäminen, vetkuttelu / myöhästyminen taululta, pelaaminen tai kirjaus (tupakalle menon kanssa kannattaa siis pitää kiirettä) 
 • Sulkien tai katkottujen varsien heittely pitkin lattioita 
 • Kilpailunjohtajalle tai -päällikölle on annettava huomautus, jos tämä ei ole puuttunut havaittuun epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen 
 • Todistajalausuntopyyntöön vastaamatta jättäminen 
 • Sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet 
 • Härskit puheet, kaksimieleiset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset 
 1. Kategoria 2: Lievä rikkomus  

Kirjallinen varoitus.  

Tähän johtavat rikkeet esim.: 

 • Kaikki kohdan 1 rikkeet, mikäli ne toistuvat saman kisaviikonlopun aikana tai ne katsotaan poikkeuksellisen vakaviksi.  
 • Kirjaamatta jättäminen. Kilpailun järjestäjä voi myös periä enintään kilpailun osallistumismaksua vastaavan rikemaksun 
 • Pelin luovutus 
 • Tikkojen heittäminen lattialle/seinälle tilanteessa, missä ei katsota koituneen vaaraa muille henkilöille eikä aineellista vahinkoa tapahdu 
 • Kiukun purkaminen kiinteään kohteeseen; kohde ei vahingoitu eivätkä muut varsinaisesti häiriinny. Esim. lyöminen nyrkillä betoniseinään tai kiinteän tolpan potkaiseminen, lavalla kiinteään pöytään lyöminen. 
 • Pelin yhteydessä tai jälkeen tapahtuva telineen tai taulun siirto, ei vaikutusta muihin peleihin. Esim. tyypillinen tikan voimakas ”naputus” tauluun ohiheiton jälkeen 
 • Omien juomien tuominen kisa-alueelle tai muulle kilpailupaikan alueelle, jolla se on kisan järjestäjän ohjeiden tai kilpailupaikan sääntöjen vastaista 
 • Kilpailujohtajalle tai -päällikölle on annettava varoitus, jos tämä ei ole puuttunut epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen sen jatkuttua pidemmän aikaa 
 • Sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet 
 • Härskit puheet, kaksimieleiset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset 
 • Seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, viestit, julkaisut sosiaalisessa mediassa tai puhelinsoitot 

 

 1. Kategoria 3: Rikkomus 

Lyhyt kilpailukielto. Kilpailukiellon pituus 1 viikko – 3 kk. Kilpailukiellon pituus riippuu rikkeen vakavuudesta ja mahdollisesta rikkeen uusimisesta. Näistä rikkomuksista pyydetään aina vastine, paitsi milloin kilpailukielto johtuu kahdesta varoituksesta, niin ei vastinetta tarvita (varoituksen ollessa perustellusti tarpeeton, voidaan käyttää harkintaa).  

Tähän johtavat rikkeet esim.: 

 • Kaksi varoitusta  
 • Sellainen huono käyttäytyminen, jolla voidaan katsoa olleen vaikutusta kanssapelaajien suorituksiin. Esim. jatkuva voimakas äänenkäyttö kisatilanteessa, telineiden voimakas potkiminen tai telineeseen lyöminen minimi 1 kk aina. 
 • Kanssapelaajan ”kiusaaminen” eli pelisuoritukseen vaikuttaminen muutoin kuin oman heiton avulla. Ns. provosoiva käytös minimi 1 kk aina. 
 • Kiukun purkaminen sellaiseen kohteeseen, joka rikkoutuu/saattaa helposti rikkoutua tai josta voi aiheutua lievää vaaraa kanssaihmisille. Esim. irtoroskiksen potkaiseminen siten, että se saattaa osua muihin. Minimi 1 kk aina 
 • Pelitilanteen ulkopuolella aiheutettu aineellinen vahingonteko. Esim. hotellihuoneen vessan oven rikkominen, ikkunan rikkominen. Minimi 3 kk aina. 
 • Omien juomien nauttiminen kisa-alueella tai muulla kilpailupaikan alueella, jolla se on kisan järjestäjän ohjeiden tai kilpailupaikan sääntöjen vastaista. Minimi 1 kk aina. 
 • Tikkojen heittäminen lattialle/seinälle siten, että siitä saattaa aiheutua vaaraa kanssaihmisille. Minimi 1 kk aina. 
 • Dopingrikkomus minimi 1 kk aina 
 • Sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet minimi 1 kk aina. 
 • Härskit puheet, kaksimieleiset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset minimi 3 kk aina. 
 • Seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, viestit, julkaisut sosiaalisessa mediassa tai puhelinsoitot minimi 3 kk aina. 
 • Fyysinen koskettelu minimi 3kk aina. 
 1. Kategoria 4: Raskas rikkomus 

Keskipitkä kilpailukielto. Kilpailukiellon pituus 3-6 kk. Kilpailukiellon pituus riippuu rikkeen vakavuudesta ja mahdollisesta rikkeen uusimisesta. Näistä rikkomuksista pyydetään aina kirjallinen vastine. 

Tähän johtavat rikkeet: 

 • Kanssaihmisen ojentaminen fyysisesti minimi 3 kk aina. 
 • Uhkaava käytös kisamatkan aikana: kanssapelaajat, kisajärjestäjät, kisapaikan henkilökunta minimi 3 kk aina. 
 • Taloudellinen vahinko kerhoa, liittoa ym. kohtaan. Esim. kassalippaan kavallus minimi 6 kk aina. 
 • Tikkojen heittäminen lattialle/seinälle siten, että siitä aiheutuu vaaraa muille minimi 4 kk aina. 
 • Kohdan 3 rike voidaan harkinnanvaraisesti siirtää tähän, mikäli huono käytös tapahtuu netti- tai TV-lähetyksen aikana minimi 6 kk aina. 
 • Pienin rangaistus aina 3 kk. Tällöin kanssaihmisen ojentaminen katsotaan vahingoksi, uhkaava käytös lieväksi taloudellinen vahinko korvataan heti tai muita lieventäviä asioita on todistettavasti. 
 • Mikäli lievä fyysinen ojentaminen tai uhkaava käytös perustuu tekijän vihastumiseen, kostoon tai suunnitelmallisuuteen, korotetaan rangaistuksen pituutta.  
 • Mikäli taloudellista vahinkoa ei korvata välittömästi, korotetaan rangaistuksen pituutta. Minimi 6 kk aina. 
 • Dopingrikkomus minimi 4 kk aina. 
 • Fyysinen koskettelu minimi 6 kk aina. 
 • Sukupuoliyhteyttä tai sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset minimi 6 kk aina. 

 

 1. Kategoria 5: Erittäin raskas rikkomus 

Pitkä kilpailukielto 6 – 48 kk. Kilpailukiellon pituus riippuu rikkeen vakavuudesta ja mahdollisesta rikkeen uusimisesta. Näistä rikkomuksista pyydetään aina kirjallinen vastine. 

Tähän johtavat rikkeet: 

 • Fyysinen väkivalta. Eli esim. nyrkillä isku, ns. litsari, kahden käden painiote tai kahden käden ”taklaus” eli tönäisy minimi 6 kk. 
 • Tikkojen heittäminen kanssaihmiseen osuen tai sen yrittäminen 
 • Minimirangaistus aina 6 kk milloin osapuolet eivät loukkaannu, väkivaltaan ei liity mitään henkilökohtaista, osapuolet ovat todistetusti sopineet asiansa ja tilanteeseen ei liittynyt muuta häiritsevää käytöstä 
 • Minimirangaistus on 12 kk aina, mikäli fyysinen väkivalta on henkilöön kohdistuvaa eli ei sattumanvaraista tai mikäli väkivaltainen käyttäytyminen katsotaan niin pahaksi, että rauhoitteluun tarvitaan ulkopuolista apua 
 • Dopingrikkomus min 12 kk aina 
 • Fyysinen koskettelu min 6 kk aina 
 • Sukupuoliyhteyttä tai sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset minimi 12 kk aina 
 • Raiskaus tai sen yritys minimi 24 kk aina. 
 • Taloudellinen vahinko kerhoa, liittoa ym. kohtaan. Esim. Törkeä kavallus toimintakielto minimi 24 kk aina. 
 • Kilpailumanipulaatio ja vedonlyönti omista peleistä 
 • Dopingrikkomus 48 kk 
 • Dopingrikkomus elinikäinen kilpailukielto 
 1. Kurinpitoprosessin eteneminen 
 1. Kilpailun yhteydessä tapahtuvasta rikkeestä raportoidaan aina liittohallitukselle. 
 1. Mikäli hallitukselle saatetaan mahdollista häiriökäyttäytymistä tiedoksi, on tämän velvollisuus ottaa yhteys kisajärjestäjiin 
 1. SM-liigan osalta raportointivälineenä toimii ottelupöytäkirja 
 1. Kilpailuasihteeri pyytää tarvittavat raportit kisapaikalta niin järjestäjiltä kuin kohtuulliselta määrältä muita paikalla olleita. 
 1. Hallitus pyytää tarvittaessa vastineen 
 1. Mikäli kyseessä on kohdassa 1 mainittu kilpailun järjestäjän jo antama huomautus, tilastoi kilpailusihteeri tämän eikä muita toimenpiteitä vaadita 
 1. Mikäli kohdan 1 huomautus perustuu esim. liigapöytäkirjoihin, lähettää liigasihteeri ko. huomautuksen eikä muita toimenpiteitä vaadita 
 1. Liigasihteerillä on oikeus määrätä kohdan 2 mukainen varoitus. Tällöin asia annetaan liittohallitukselle tiedoksi perusteluineen 
 1. Rangaistuskriteerien 3-5 osalta toimii kilpailusihteeri asian esittelijänä liittohallitukselle.  Esitykseen sisältyy aina tapahtuman kuvaus, raportit kisajärjestäjiltä ja/tai kanssapelaajilta, vastine sekä kilpailusihteerin perusteet mahdolliselle rangaistukselle. Rangaistuspäätöksen tekee aina liittohallitus, joka voi vielä kuulla eri osapuolia ennen päätöksen tekoa. 
 1. Kilpailusihteeri, liittohallituksen jäsen tai liiton toimihenkilö ilmoittaa rangaistuspäätöksestä pelaajalle kirjallisesti 
 1. Valituskäytäntö kurinpitoprosessissa 

Huomautuksen osalta valitusoikeutta ei ole. 

Varoituksen osalta liittohallituksen päätös on lopullinen eikä jatkovalitusoikeutta ole. 

Liittohallituksen määräämästä kurinpitopäätöksestä pelaaja voi valittaa liittokokoukselle. Liittokokoukselle tehtävä valitus on maksuton. 

Liittokokouksen tekemästä päätöksestä pelaaja voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle. 

 1. Aikataulu kurinpitoasioissa 

Kilpailuorganisaation tulee informoida liittohallistusta mahdollisesta häiriökäyttäytymisestä kahden (2) vuorokauden sisällä tapahtumasta. Aikaraja koskee myös ulkopuolisen antamaa ilmoitusta, ellei kyseessä ole ollut selkeä harhautustilanne (organisaatio lupaa kertoa asiasta eteenpäin, mutta ei kerrokaan). Liittohallituksen pyytäessä kilpailun johtajalta raporttia tapahtumien etenemisestä, tulee tähän vastata 7 vrk sisällä. Kilpailusihteerin pyytämiin vastineisiin, lisäselvityspyyntöihin ja todistajalausuntoihin tulee vastata 7 vrk sisällä niiden esittämisestä. 

Liittohallitus määrää varoituksen tai laatii rangaistusesityksen 7 vrk sisällä siitä kun tiedot on hänelle saatettu. Liittohallitus määrää mahdollisesta rangaistuksesta 14 vrk sisällä siitä, kun rangaistusesitys on annettu. Liittohallitus voi määrätä toistaiseksi voimassa olevasta kilpailukiellosta välittömästi tapahtuman jälkeen, mikäli katsotaan, että kilpailukiellon määräämiseksi täyttyvät kriteerit ovat täyttymässä. Tällainen kilpailukielto voi jatkua korkeintaan 21 vrk tapahtumasta. 

Kilpailukielto astuu voimaan siten, että kilpailukiellon ensimmäisenä päivänä pidetään tapahtumapäivää ja kielto on voimassa tästä päivästä hallituksen aiemmin esitettyjä kriteereitä käyttäen päättämän ajan. 

Kilpailukieltopäätöksestä tiedotetaan pelaajalle itselleen 5 vrk sisällä päätöksen tekemisestä.  

Kilpailukiellon ajalle sijoittuvien kilpailujen järjestäjiä ei velvoiteta seuraamaan kilpailukiellossa olevien pelaajien listaa. Pelaaja itse on velvollinen pidättäytymään kilpailuihin osallistumisesta. Jos pelaaja kuitenkin osallistuu SDL:n alaisiin kisoihin kiellon aikana, kilpailukielto jatkuu hallituksen alkuperäisen päätöksen mukaisen tai erikseen päättämän pidennetyn ajan alkaen kyseisestä kisapäivästä. Lisäksi pelaaja on velvollinen palauttamaan kilpailusta mahdollisesti saamansa palkinnon.  

Mahdollisesta kilpailusihteerin määräämästä varoituksesta pelaaja voi valittaa 7 vrk sisällä varoituksen antamisesta. Liittohallituksen määräämästä kilpailukiellosta pelaaja voi valittaa liittokokoukselle 30 vrk sisällä päätöksestä. 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja julkaisuoikeus 

SDL pidättää itselleen oikeuden muuttaa mitä tahansa tai kaikkia näitä sääntöjä, milloin SDL:n liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi. 

SDL:llä on täysi julkaisuoikeus näihin sääntöihin, eikä niitä saa painaa, kopioida, monistaa tai muuten toistaa kokonaan tai osittain ilman SDL:n liittohallituksen lupaa. 

Sääntöjen päivityshistoria 

29.5.2017: Säännöt luotu aiemman kurinpito-ohjeistuksen pohjalta hallituksen kokouksen 11.2.2017 päätöksen nojalla 

31.3.2021 lisätty dopingrikkomukset 

3.9.2021 lisätty eettiset säädökset 

28.1.2022 päivitetty  

13.3.2023 Kilpailumanipulaatio ja vedonlyönti omista peleistä 

18.8.2023 Dopingrikkomukset 

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta