Search
Close this search box.

SDL Liittohallitus 6.2.2024 kokoustiedote

Hallitus kokoontui käsittelemään kevään asioita. Listalla oli paljon käytännön päätöksiä toimintatavoista, kevään valmisteluun nostettuja aiheita sekä toimenpiteitä.

Hallituksen koulutukset

Edellisessä Suomen Cupin yhteydessä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tehtiin järjestäytymiseen liittyviä päätöksiä ja sovittiin, että kaikki hallituksen jäsenet suorittavat SUEK koulutukset Reilusti paras -verkkokoulutus – Suek ja Puhtaasti paras -verkkokoulutus – Suek. Iloksemme saimme todeta, että kaikki kokoukseen osallistuneet olivat koulutukset suorittaneet ja toimittaneet diplomit liiton toimistoon. Hyvä me!

Kevätkokous

Kevätkokoukselle haetaan alustavasti ajankohtaa huhti-toukokuun taitteeseen. Sääntöjen mukaan kevätliittokokous vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokoukseen liittyvät tehtävät ja valmistelun tilanne käytiin läpi.

Syyskokouksessa nostettu toive etäosallistumisen mahdollistamista kevätkokouksessa on työlistalla ja alustavia ratkaisuvaihtoehtoja on löydetty. Hallituksessa nostettiin esiin tarve tarjota mahdollisuutta tulla paikan päälle ja tämäkin otetaan huomioon asian valmistelussa.

Hallituskokoonpano

Hallituksen kokoonpanossa on yksi avoin varsinaisen jäsenen paikka ja hallitus päätti, että paikka täytetään syyskokouksessa muiden valintojen yhteydessä.

Toiminnanjohtajan raportointi

Toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle hallinnon ja toiminnan tilannekuvaa. Suomen Cup 2024 näkyvyys oli hyvä, mutta järjestelyistä syntyi lisäkustannuksia. A SM oli hyvällä mallilla. Toiminnanjohtajalla neuvotteluita käynnissä yhteistyökumppanien ja kisapaikkojen kanssa. Kevät talouden osalta haasteellinen, joten hallitus seuraa tilannetta aktiivisesti. Raportointimalleja kehitetään kevään aikana.

Sidosryhmäasiat

Suomen Dartsliitto on jäsenenä kansainvälisissä lajiliitoissa darts ja edarts. Lajiliittojen tiedotteet tuotiin hallitukselle tiedoksi. World Darts Federation (WDF) on tiedottanut venäläisten ja valko-venäläisten kilpailukiellon jatkumisesta WDF alaisissa kilpailuissa. eDarts kansainvälinen lajiliitto on jatkossa International Dart Federation (IDF), jonne Euroopassa toiminut EDU tulee 2024 sulautumaan. EDU informoi jäsenille eDarts Euroopan mestaruudet 8.-14.6.2024, Benidorm. Liiton yhteyshenkilöinä WDF suuntaan toimii Taina Nurmela ja IDF/EDU suuntaan yhteyshenkilönä jatkaa Marietta Kähärä.

Kansallisesti liitto on varsinaisena jäsenenä Suomen Olympiakomitea ry:ssä ja tämän jäsenyyden kautta liitto kytkeytyy Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n toimintaan. Tällä kertaa ei ollut sieltä tulleita asioita. Olympiakomitean Toiminnanjohtajien aamu oli seuraavana päivänä.

Toimenpiteet

Käytiin läpi käynnistettävät toimenpiteet. Yhdistyssääntöjen tarkastaminen, jotta hallitusvalinnat voitaisiin tehdä hallitusvalintaprosessi ennakoivasti, kuten syyskokouksessa asiaa toivottiin. Kurinpidon järjestäminen, jossa haetaan malleja Olympiakomitean mallisääntöjen kautta. ICT asioissa löytyi toimenpiteitä, joilla on mahdollista saada laajemmat sähköposti yms. palvelut jopa yleishyödyllisenä toimijana ilman kuluja. Tätä vaihtoehtoa myös selvitetään.

Tehdään kevään aikana toimintakäsikirjaa, jossa tullaan kuvaamaan toimintamalleja ja se tullaan julkaisemaan liiton sivulla. Toimintakäsikirjan osana tehdään Valiokuntatyön ja vapaaehtoistyön – kokonaiskuva ja kehittäminen selvitystä kevään ajan. Hallituksen työskentelytapoja täsmennettiin. Sovittiin, että hallitustiedote tehdään www-sivuille puheenjohtajan toimesta.

Muut asiat

Muissa asioissa nousi paljon aiheita ja osa siirrettiin valmisteluun sekä käsittelyyn. Suurin osa saatiin selvitettyä ja vastattua kokouksen aikana.

Näin kokoustettiin ja kokoustiedotteen on laatinut puheenjohtaja.

Liiton yhteystiedot nettisivuilla https://darts.fi/liiton-yhteystiedot/

Seuraa toimintaamme somessa!

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta