Search
Close this search box.

Suomen Cup säännöt

1. Joukkue

1.1 Miesten joukkue muodostuu tasan kuudesta ja naisten joukkue tasan kolmesta pelaajasta.

1.2 Joukkueen pelaajien on kuuluttava samaan Suomen Dartsliiton (SDL) alaiseen kerhoon kilpailulisenssipelaajina ja pelaaja voi heittää vain yhdessä joukkueessa. Ulkomaalaiset pelaajat voivat osallistua kilpailuun, mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät. Ulkomaalaiskiintiöitä ei joukkueessa ole rajattu. Kertalisenssin käyttö hyväksytään.

1.3 Ilmoittautumisen jälkeen saa enintään puolet joukkueesta vaihtaa eli 3 miestä tai 1 naisen. Joukkueen heittojärjestystä ei tällöin enää voi muuttaa.

1.4 Mikäli joku pelaaja joutuu force majeure –tyyppisestä syystä jäämään pois kokonaan, saa toisesta joukkueesta ilmoittautumisen jälkeen siirtää pelaajan (siis kokonaan toisesta joukkueesta, esim. miesten 6 hengen järjestystä ei enää saa muuttaa).

1.5 Avoimeen joukkueeseen voi kuulua naisia, miehiä sitä vastoin ei voi kuulua naisten joukkueeseen. Näissä säännöissä puhutaan kuitenkin koko ajan miesten ja naisten sarjoista.

2. Ilmoittautuminen

2.1 Ilmoittautuminen tapahtuu liiton määräämällä sähköisellä järjestelmällä.

2.2 Ilmoittauduttaessa on mainittava kerhon nimen lisäksi pelaajien nimet heittojärjestyksessä.

2.3 Kussakin pelatussa pelissä heittojärjestys miehillä on: 1+2+3 = A-joukkue ja 4+5+6= B- joukkue. 1+2= A-pari, 3+4= B-pari ja 5+6= C-pari. Naisten joukkueen heittojärjestys kussakin pelissä on: 1+2=A-pari, 1+3= B-pari ja 2+3= C-pari

2.4 Viimeinen ilmoittautumispäivä kilpailuilmoituksessa, joka on sitova. Force majeure tapauksissa osallistumismaksu voidaan palauttaa esim. (pandemia tms.) tapaus kohtaisesti. Kilpailunjohtaja päättää asian.

3. OSANOTON VARMISTUS

3.1 Osanoton varmistus kisapaikalla kisalauantaina klo 10.00 mennessä.

3.2 Joukkue, joka ei varmista osanottoaan, suljetaan kilpailusta.

3.3 Poissuljetun joukkueen kerho on vastuussa osallistumismaksusta ja velvollinen sen suorittamaan vaadittaessa.

3.4 sunnuntaina joukkueiden kapteeni käy ilmoittamassa klo 10.15 mennessä mahdollisista poisjäänneistä singeli sarjaan toimitsijoille tai kilpailunjohtajalle.

4. Kilpailupelit

4.1 Kilpailu muodostuu sekä miehillä että naisilla kolmesta osasta: henkilökohtaisesta, pari- ja joukkuekisasta.

SUOMENCUP 1.3.2022

4.2 Kilpailupelit ovat: 501/3 henkilökohtaiset sarjat 601/3 parikisat 801/3 joukkuekisat Kaikki pelit suoralla aloituksella ja tuplalopetuksella.

4.3 Naisten parikisan heittojärjestys on seuraava: A-A, B-B, C-C.

4.4 Kisat pelataan cup-muodossa eli hävinnyt osapuoli putoaa kisasta pois.

4.5 Joukkue- ja parikisat pelataan lauantaina ja henkilökohtaiset kisat sunnuntaina, ellei kisailmoituksessa toisin mainita.

5. Ottelun aloitus

5.1 Jokaisen kisasarjan kunkin alkulohkon ensimmäinen ottelu alkaa ilman erillistä kuulutusta aikataulun mukaiseen aikaan, tai kuulutuksin ilmoitettuna muutettuna ajankohtana, jos kilpailunjohto on joutunut muutamaan aikataulua kesken kisapäivän. Pelaajat ja kirjuri menevät suoraan kilpailutaululle. Pelin jälkeen kirjuri on velvollinen ilmoittamaan tuloksen boardoffiserille.

5.2 Kirjurilla, pelaajalla, parilla tai joukkueella on viisi ( 5 ) minuuttia aikaa saapua taululle jos aikataulu myöhästyy ilmoitetusta. Tämän jälkeen boardoffiserilla on oikeus hylätä myöhästynyt pelaaja, pari tai joukkue.

5.3 Arvontalohkon ensimmäisen ottelun pelaajat on nimetty arvonnan yhteydessä ja 1. pelin kirjuri on merkitty lohkokaavioon

5.4 Arvontalohkon otteluiden aloittajat arvotaan kilpailutaululla keskustaheitolla.

5.5 Keskustaheiton voittanut pelaaja, pari tai joukkue aloittaa 1. ja hävinnyt 2. pelin.

5.6 Henkilökohtaisessa, pari- ja joukkuekisoissa mahdollisen 3. pelin aloittaa keskustaheiton voittanut pelaaja, pari tai joukkue.

6. Pistelasku

6.1 Eniten pisteitä kerännyt joukkue on voittaja.

6.2 Kaikista kisan osista saa pisteitä sijoituksen mukaan seuraavasti:

6.3 Luovuttanut tai hylätty pelaaja, pari tai joukkue ei saa pisteitä.

6.4 Jos pelaaja, pari tai joukkue luovuttaa tai hylätään kesken kisan, saavutettuja pisteitä ei jaeta muille. Kilpailupäivänä Force majeure (sairastapaus tms) tapauksissa boardoffiser ottaa yhteyttä

SUOMENCUP 1.3.2022

kilpailunjohtajaan, joka toteaa menettääkö pelaaja, pari tai joukkue pisteet, vaikka luovutus on kyseessä. Luovuttu peli merkitään WO lohkokaavion ilman lopputulosta.

6.5 Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee joukkuepisteet. Jos pisteet ja joukkuepisteet ovat tasan mitali- ja palkintosijoilla, ratkaisee sijan ensin A-joukkueen sijoitus sitten B-joukkue, A-pari, B-pari jne. Naisten sarjassa ratkaisee ensin joukkue- sitten paripisteet. Jos joukkueet edelleen ovat tasoissa, sijoitus ja palkinto jaetaan.

7. PALKINTOJENJAKO

7.1 Pari- ja joukkuekisojen voittajat sekä henkilökohtaisten sarjojen neljä parasta palkitaan mitalein.

7.2 Kokonaiskilpailun kolme parasta joukkuetta sekä miehissä että naisissa palkitaan mitalein ja voittajat kiertopalkinnoin.

7.3 Luovuttanut tai hylätty pelaaja, pari tai joukkue ei voi saada minkäänlaista palkintoa.

7.4 Mikäli pelaaja, pari tai joukkue jää pois palkintojenjaosta kisan järjestäjältä lupaa kysymättä, menettää/ menettävät hän/he oikeutensa kaikkiin palkintoihin ja kilpailuavustuksiin.

8. MUUT SÄÄNNÖT

8.1 Tupakointi ja juomien nauttiminen kilpailutauluilla ja -alueella on kielletty.

8.2 Joukkueella on oltava yhtenäinen kilpailupaita.

8.3 Pelaajien tulee kiinnittää huomiota kilpailuasusteiden siisteyteen ja sopivuuteen.

8.4 Järjestäjät pidättävät itselleen oikeuden tulkita kaikkia näitä sääntöjä kilpailun aikana.

8.5 Joukkue, pari tai pelaaja, joka rikkoo näitä sääntöjä, voidaan tuomita maksamaan rikemaksun ja, tai sulkea kilpailusta.

8.6 Muilta osin, mitä näissä säännöissä ei muuten sanota, noudatetaan SDL:n yleisiä kilpailusääntöjä

SÄÄNTÖHISTORIA

20.11.1999 Edellinen sääntöversio 19.12.2008

Versio 2.0, jossa muutettu kohta 1.2 ja poistettu kohta ”1.3 Joukkueessa saa olla EU:n ulkopuolelta tulleita pelaajia enintään puolet eli 3 miestä tai 1.” Hallituksen päätös 15.11.2008 1.2 Joukkueen pelaajien on kuuluttava samaan Suomen Dartsliiton (SDL) alaiseen kerhoon ja pelaaja voi heittää vain yhdessä joukkueessa. Ulkomaalaiset pelaajat voivat osallistua kilpailuun, mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät. Ulkomaalaiskiintiöitä ei joukkueessa ole rajattu.

16.11.2009

Versio 3.0, tarkennettu kohta 1.2 sanalla ”kilpailulisenssipelaajina” hallituksen päätöksellä 13.11.2009 Tarkennettu 1.2 Joukkueen pelaajien on kuuluttava samaan Suomen Dartsliiton (SDL) alaiseen kerhoon kilpailulisenssipelaajina ja pelaaja voi heittää vain yhdessä

SUOMENCUP 1.3.2022

joukkueessa. Ulkomaalaiset pelaajat voivat osallistua kilpailuun, mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät. Ulkomaalaiskiintiöitä ei joukkueessa ole rajattu.

8.1.2015

Versio 4.0:
Muutettu kohtaa 1.4, joka aiemmin ei sallinut lainkaan pelaajan siirtämistä joukkueesta

toiseen. ”1.4 Mikäli joku pelaaja joutuu force majeure –tyyppisestä syystä jäämään pois kokonaan, saa toisesta joukkueesta ilmoittautumisen jälkeen siirtää pelaajan (siis kokonaan toisesta joukkueesta, esim. miesten 6 hengen järjestystä ei enää saa muuttaa).” Tarkennettu kohtaan 2.3 että tätä heittojärjestystä tulee noudattaa jokaisessa joukkueen tai parin pelaamassa pelissä.

Tarkennettu 2.3 Kussakin pelatussa pelissä heittojärjestys miehillä on: 1+2+3 = A-joukkue ja 4+5+6= B-joukkue. 1+2= A-pari, 3+4= B-pari ja 5+6= C-pari. Naisten joukkueen heittojärjestys kussakin pelissä on: 1+2=A-pari, 1+3= B-pari ja 2+3= C-pari”.
Kohtaa 5.1 muutettu siten, että ensimmäisiä pelaajia ja kirjureita ei kuuluteta. ”5.1 Jokaisen kisasarjan kunkin alkulohkon ensimmäinen ottelu alkaa ilman erillistä kuulutusta aikataulun mukaiseen aikaan, tai kuulutuksin ilmoitettuna muutettuna ajankohtana, jos kilpailunjohto on joutunut muutamaan aikataulua kesken kisapäivän.

Kohdan 5.6 mukaan 3. pelin aloittajaa ei enää ratkaista uudella keskustaheitolla. ”5.6 Henkilökohtaisessa, pari- ja joukkuekisoissa mahdollisen 3. pelin aloittaa keskustaheiton voittanut pelaaja, pari tai joukkue.”

15.2.2022

Versio 5.0

Lisätty kohtaan 2.1 Ilmoittautuminen tapahtuu liiton määräämällä sähköisellä järjestelmällä. Lisätty kohtaan 2.4 Viimeinen ilmoittautumispäivä kilpailuilmoituksessa, joka on sitova.

Force majeure tapauksissa osallistumismaksu voidaan palauttaa esim. (pandemia tms.) tapaus kohtaisesti. Kilpailunjohtaja päättää asian.
Lisätty kohtaan 3.4 sunnuntaina joukkueiden kapteeni käy ilmoittamassa klo 10.15 mennessä mahdollisista poisjäänneistä singeli sarjaan toimitsijalle tai kilpailunjohtajalle,

Tarkennettu kohtaan 5.1 Pelaajat ja kirjuri menevät suoraan kilpailutaululle. Pelin jälkeen kirjuri on velvollinen ilmoittamaan ottelun lopputulos boardoffiserille.
Lisätty kohtaan 5.2 Kirjurilla, pelaajalla, parilla tai joukkueella on viisi ( 5 ) minuuttia aikaa saapua taululle, jos aikataulu myöhästyy ilmoitetusta. Tämän jälkeen boardoffiserilla on oikeus hylätä myöhästynyt pelaaja, pari tai joukkue.

Lisätty kohtaan 5.3 Arvontalohkon ensimmäisen ottelun pelaajat on nimetty arvonnan yhtey- dessä ja 1. pelin kirjuri on merkitty lohkokaavioon.
Tarkennettu kohtaan 6.4 Jos pelaaja, pari tai joukkue luovuttaa tai hylätään kesken kisan, saavutettuja pisteitä ei jaeta muille. Kilpailupäivänä Force majeure (sairastapaus tms) tapauksissa boardoffiser ottaa yhteyttä kilpailunjohtajaan, joka toteaa menettääkö pelaaja, pari tai joukkue pisteet, vaikka luovutus on kyseessä. Luovuttu peli merkitään WO lohko- kaavioon ilman lopputulosta.

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta