Yleistä >> Antidopingohjelma

SUOMEN DARTSLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

 

Arvoperusta

Suomen Dartsliitto pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja rehellisyyteen. Tämä tavoite on keskeisenä myös antidopingtoiminnassa. Haluamme kaikessa kilpailu-, valmennus- ja koulutustoiminnassa korostaa puhtaan urheilun periaatetta. Antidopingtoiminta on mukana huippu-urheilussa, harrastetoiminnassa ja nuorisotyössä.

 

Tavoitteet

SDL on säännöissään sitoutunut noudattamaan

Yksi päätavoitteista on antidopingtyön ja siitä aiheutuvien sääntöjen tunteminen kaikkien pelaajien keskuudessa. Tämän toteuttamiseksi järjestetään koulutustilaisuuksia.

Etenkin nuorille selvitetään dopingaineiden terveydellisiä haittavaikutuksia.

Luottamushenkilöitä informoidaan antidopingtyöstä, ja heidän dopingin vastaista linjaansa tuetaan ja vahvistetaan.

Kaikkien antidopingtyössä liittotasolla mahdollisesti esille tulevien asioiden hallintaan valmistaudutaan.

 

 

Antidopingvalistus sisältyy koulutukseen.

SDL:n maajoukkueiden pelaajasopimuksissa on dopingpykälä. Sopimukset tehdään jatkossa kaikkien SDL:n ryhmiin kuuluvien kanssa.

Alaikäisten osalta pelaajasopimuksen allekirjoittaa myös huoltaja.

SDL:n ryhmille jaetaan ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa” -vihko välittömästi uuden sellaisen ilmestyttyä.

Ryhmien leireillä pidetään infotilaisuuksia ajankohtaisista antidopingasioista sekä opetetaan

dopingtestikäytäntö ja testeihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Jäsenistölle tiedotetaan antidopingtoiminnasta Darts-lehdessä ja SDL:n internet-sivuilla.

SDL avustaa WADA:aa ja WDF:ää heidän pyytämissään urheilijoita koskevissa antidopingkysymyksissä

ADT:n tai WADA:n ilmoittaessa dopingtapauksesta, SDL:n toimia johtaa puheenjohtaja.

Puheenjohtaja on myös ADT:lle ilmoitettu kontakti mahdollisen dopingtapauksen yhteydessä.

Varahenkilönä toimii maajoukkueen johtaja.

 

Organisaatio

Toiminnasta vastaa maajoukkueen johtaja ja SDL:n puheenjohtaja yhdessä toimistopäällikön kanssa. Kukin maajoukkueryhmä nimeää vastuussa olevan henkilön ryhmäänsä.

 

Resurssit

Antidopingtyön talousresurssit määrittää liittohallitus talousarviossa.

Ryhmät toteuttavat omat velvoitteensa omien budjettiensa puitteissa.

 

Seuranta ja kehittämistyö

SDL:n Antidopingohjelman ajan tasalla olo tarkistetaan vuosittain liittohallituksessa. Samalla raportoidaan tehtyjen testien tuloksista.

 

Kriisiviestintä

Suomen Dartsliiton tulee olla varautunut kriiseihin ja niistä viestimiseen. Urheilutoiminnassa voi olla monenlaisia kriisejä: yllättävä tapahtuma tai onnettomuus kilpailuiden yhteydessä, taloudelliset tai henkilöstön ongelmat, liiton asemaa koskevat vakavat huhut tai liiton jäsenyhdistyksen jäsenen dopingrike.

 

 

Kriisiviestintäohjeistus

- Kriisiviestinnän vastuuhenkilö on SDL:n puheenjohtaja. Hänen varamiehenään toimii dopingtapauksissa maajoukkueen johtaja ja muissa tapauksissa varapuheenjohtaja.

- Kriisitilanteissa asioita kommentoi vain ja ainoastaan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Tieto kommentoijasta on kerrottava liittohallitukselle.

- Vastuuhenkilö informoi tilanteesta liittohallitusta ja liiton toimihenkilöitä. Myös mahdollisesti asiaan liittyvien sidosryhmien edustajat on pidettävä informoituna.

- Kriisitiedotuksessa tarvittava medialista on liiton toimistolla, joka pitää listaa ajan tasalla.

 

Kriisiviestinnän pääperiaatteet

Kriisiviestinnässä tulee huomioida, että toimitaan nopeasti, avoimesti ja rehellisesti.

Asiaa on turha paisutella, mutta tosiasiat tulee esittää. Tiedotteessa tai tiedotustilaisuudessa tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä?
  • Missä?
  • Milloin?
  • Miten?
  • Mitkä ovat seuraukset?

Mahdollisten kriisitilanteiden ennakoinnilla ja hyvällä kriisiviestinnän suunnittelulla säästetään aikaa ja vältytään turhilta erehdyksiltä.

 

Tämä Antidoping- ja kriisiviestintäohjelma on hyväksytty Suomen Dartsliiton hallituksen kokouksessa 14.11.2009

 

 

SUOMEN DARTSLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

 

Arvoperusta

Suomen Dartsliitto pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja rehellisyyteen. Tämä tavoite on keskeisenä myös antidopingtoiminnassa. Haluamme kaikessa kilpailu-, valmennus- ja koulutustoiminnassa korostaa puhtaan urheilun periaatetta. Antidopingtoiminta on mukana huippu-urheilussa, harrastetoiminnassa ja nuorisotyössä.

 

Tavoitteet

SDL on säännöissään sitoutunut noudattamaan

Yksi päätavoitteista on antidopingtyön ja siitä aiheutuvien sääntöjen tunteminen kaikkien pelaajien keskuudessa. Tämän toteuttamiseksi järjestetään koulutustilaisuuksia.

Etenkin nuorille selvitetään dopingaineiden terveydellisiä haittavaikutuksia.

Luottamushenkilöitä informoidaan antidopingtyöstä, ja heidän dopingin vastaista linjaansa tuetaan ja vahvistetaan.

Kaikkien antidopingtyössä liittotasolla mahdollisesti esille tulevien asioiden hallintaan valmistaudutaan.

 

 

Antidopingvalistus sisältyy koulutukseen.

SDL:n maajoukkueiden pelaajasopimuksissa on dopingpykälä. Sopimukset tehdään jatkossa kaikkien SDL:n ryhmiin kuuluvien kanssa.

Alaikäisten osalta pelaajasopimuksen allekirjoittaa myös huoltaja.

SDL:n ryhmille jaetaan ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa” -vihko välittömästi uuden sellaisen ilmestyttyä.

Ryhmien leireillä pidetään infotilaisuuksia ajankohtaisista antidopingasioista sekä opetetaan

dopingtestikäytäntö ja testeihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Jäsenistölle tiedotetaan antidopingtoiminnasta Darts-lehdessä ja SDL:n internet-sivuilla.

SDL avustaa WADA:aa ja WDF:ää heidän pyytämissään urheilijoita koskevissa antidopingkysymyksissä

ADT:n tai WADA:n ilmoittaessa dopingtapauksesta, SDL:n toimia johtaa puheenjohtaja.

Puheenjohtaja on myös ADT:lle ilmoitettu kontakti mahdollisen dopingtapauksen yhteydessä.

Varahenkilönä toimii maajoukkueen johtaja.

 

Organisaatio

Toiminnasta vastaa maajoukkueen johtaja ja SDL:n puheenjohtaja yhdessä toimistopäällikön kanssa. Kukin maajoukkueryhmä nimeää vastuussa olevan henkilön ryhmäänsä.

 

Resurssit

Antidopingtyön talousresurssit määrittää liittohallitus talousarviossa.

Ryhmät toteuttavat omat velvoitteensa omien budjettiensa puitteissa.

 

Seuranta ja kehittämistyö

SDL:n Antidopingohjelman ajan tasalla olo tarkistetaan vuosittain liittohallituksessa. Samalla raportoidaan tehtyjen testien tuloksista.

 

Kriisiviestintä

Suomen Dartsliiton tulee olla varautunut kriiseihin ja niistä viestimiseen. Urheilutoiminnassa voi olla monenlaisia kriisejä: yllättävä tapahtuma tai onnettomuus kilpailuiden yhteydessä, taloudelliset tai henkilöstön ongelmat, liiton asemaa koskevat vakavat huhut tai liiton jäsenyhdistyksen jäsenen dopingrike.

 

 

Kriisiviestintäohjeistus

- Kriisiviestinnän vastuuhenkilö on SDL:n puheenjohtaja. Hänen varamiehenään toimii dopingtapauksissa maajoukkueen johtaja ja muissa tapauksissa varapuheenjohtaja.

- Kriisitilanteissa asioita kommentoi vain ja ainoastaan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Tieto kommentoijasta on kerrottava liittohallitukselle.

- Vastuuhenkilö informoi tilanteesta liittohallitusta ja liiton toimihenkilöitä. Myös mahdollisesti asiaan liittyvien sidosryhmien edustajat on pidettävä informoituna.

- Kriisitiedotuksessa tarvittava medialista on liiton toimistolla, joka pitää listaa ajan tasalla.

 

Kriisiviestinnän pääperiaatteet

Kriisiviestinnässä tulee huomioida, että toimitaan nopeasti, avoimesti ja rehellisesti.

Asiaa on turha paisutella, mutta tosiasiat tulee esittää. Tiedotteessa tai tiedotustilaisuudessa tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä?
  • Missä?
  • Milloin?
  • Miten?
  • Mitkä ovat seuraukset?

Mahdollisten kriisitilanteiden ennakoinnilla ja hyvällä kriisiviestinnän suunnittelulla säästetään aikaa ja vältytään turhilta erehdyksiltä.

 

Tämä Antidoping- ja kriisiviestintäohjelma on hyväksytty Suomen Dartsliiton hallituksen kokouksessa 14.11.2009