Yleistä >> Palkintojen maksaminen

SDL:n palkintojen maksaminen


Vuoden 2019 alusta tuli voimaan kansallinen tulorekisteri. Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot. Koskee myös kilpailupalkintoja. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä. 
 
Valmennusrahastoon siirretty palkinto: Urheilija voi siirtää urheilutuloaan Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön Valmennusrahastoon, Rahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin. Jos siis kuulut Suomen Urheilijoiden tukisäätiön yleiseen valmennusrahastoon tätä lomaketta ei tarvitse täyttää. Lue lisää täältä.
 
UUSI palkinnonmaksulomake TÄSTÄ  (VAIN liiton palkinnot, muut: katso alla)

Kaikkien henkilökohtaisia palkintoja saavien tulee täyttää pyydetyt tiedot palkintosummasta riippumatta. Pari- ja joukkuekilpailuiden palkinnot maksetaan edelleen kerhojen tileille.
MUUTOKSET SDL:n palkinnonmaksuun 1.1.2020 LYHYESTI, tarkemmin täältä

-Kilpailupalkinnot maksetaan kokonaisuudessaan saajalle. Ennakonpidätystä ei toimiteta kilpailupalkinnoista.

-Yli 100€ palkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin. Palkinnon saajalla on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta johtuneet menot, joten merkitse vähennykset huolellisesti tähän lomakkeeseen ja käy myös kirjaamassa ne omaveroon www.omavero.fi , jotta verottaja hyväksyy ne.

-Enintään 100€ palkintoja kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, vähennyksiä ei siis tarvitse täyttää.

Säilytä palkinnonmaksulomakkeen lähetyksestä saamasi vahvistus itselläsi!

Kaikissa palkinnonmaksuun liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä toimistoon 050-5431277, mapa.jussila@darts.fi tai office@darts.fi .

HUOM! Muihin kuin SDL:n järjestämien kisojen palkintoihin voi käyttää TÄTÄ LOMAKETTA ja toimittaa se kisan järjestäjälle.